Shibuya/Tokyo

Shibuya, China

Tsutaya O-nest

6:30 PM
2500 Yen

Vorverkauf: 2.500 Yen
Abendkasse: 3.000 Yen
Bei Anmeldung unter info@tokyo.goethe.org bis zum 10. Juni 2014 erhalten Sie Ihre Eintrittskarte zum ermäßigten Preis von 2.000 Yen.

Venue Details

Tsutaya O-nest
Maruyama-cho 2-3, 6F, Shibuya-ku
Shibuya
China